Produkte

Lista e Produkteve

ALYS R32 Multi-Split

Kategoria: Multi Split
Marka: Ariston

Kondicioner mural inverter.

-Zgjidhja ideale
-
Produkt plotësisht me një dizajn të ri,estetik, funksional, dhe inteligjent
-
Lehtësisht për t'u instaluar dhe per t'u përdorur

  • Lloi i gazit R32
  • Klasa e energjisë A++*
  • Teknologjia 2D INVERTER*
  • Përshtatet me KIT Wi-Fi ARISTON CLIMA R32**
  • Funksion Memory
  • Funksioni BOOSTER/TURBO
  • Sensori për rrjedhje gazi
  • Funzione SELF-CLEAN

GAZ R32

Gaz R32, me GWP prej 675 dhe me emetime të ulta të CO2, garanton një impakt të vogël në mjedis. Gjithashtu falë karakteristikave të tij sasia e gazit për të mbushur paisjen është më e vogël në raport me llojet e tjera.

 MEMORY

Ky funksion n’a lejon që të vendosim dhe të ruajmë si temperaturën ashtu edhe shpejtësinë e ventolës (edhe funksionin sleep nëse është aktivizuar) për të garantuar rehatinë maksimale në ndezjen e ardhshme. 

SELF-CLEAN

Funksioni SELF-CLEAN ndërron sensin e rrotullimit të ventilatorit në njësinë e jashme. Ky ndryshim i fluksit të ajrit ripastron shkëmbyesin e jashtëm nga papastrërtitë duke garantuar një mirëmbatje më të mirë dhe eficencë të impjantit.

FOLLOW ME

Me funksionin “Follow me” mundësohet një kontroll më i përpiktë i temperaturës. Me telekomandë, duke i derguar sinjalin kondicionerit është e mundur të rregullosh temperaturën e duhur në vendin e duhur të ambjentit ku gjendet telekomanda.

Skeda Teknike

Pyet per kete produkt

Markat qe perfaqesojme

© 2017 ThermoService Albania. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio