Sherbime Profesionale

Mirmbajtja & Asistenca Teknike

Thermo Service me përvojen e saj disa vjecare  si qendër e asistencës teknike për: kaldaje, kondicionerë, pompë ngrohje,panele diellore, bolierë,etj, operon në të gjithë  Shqipërinë dhe me një staf të specializuar teknikësh për shqyrtim, riparim, dhe mirëmbatje për produktet e markës Ariston.

Mirëmbatja e rregullt e produktit nënkupton, garantim të funksionimit të rregullt  të produktit edhe me kalimin e kohës, duke eliminuar substancat e dëmshme të ndikuara  nga mjedise të ndryshme rrethuese.

Dhe si pasoje ne nje mirembatje të rregullt të produktit  arrihet:

  • Kursim të energjisë
  • Komoditet më i mirë
  • Siguri më e lartë

Për të qenë pranë klienteve tanë ofrojme:

  • Asistencë teknike për kaldajet
  • Asistencë teknike për kondicionerët
  • Asistencë teknike për panelet diellore
  • Asistencë teknike për bolierë
  • Asistencë teknike për pompë ngrohje etj.

Shërbimi mbi riparimin dhe mirëmbatjen  ndryshojnë në varësi të modelit të produktit  që duhet riparuar.

Për këtë arsye, Thermo Service  propozon mënyra të ndryshme të mirëmbajtjes, por sigurisht të gjitha që synojnë përmbushjen e nevojave të klienteve tanë.

Qellimi yne është që produkti  juaj të jetë efikas gjatë viteve me performancë të lartë, siguri dhe kursim të energjisë.

Markat qe perfaqesojme

© 2017 ThermoService Albania. All Rights Reserved. Designed By Oxygen Web Studio